Opleiding en Onderwijs

De kinderneurologie is de medische discipline die zich bezighoudt met het herkennen, vaststellen, behandelen en voorkomen van aandoeningen en functiestoornissen van spieren, het perifere en het centrale zenuwstelsel, vanaf het foetale tijdperk tot aan de volwassenheid.


In december 1999 en februari 2000 werd na langdurig overleg door de NVKN en de moederverenigingen Neurologie en Kindergeneeskunde overeenstemming bereikt over het opleidingsmodel voor de opleiding tot kinderneuroloog. Aansluitend werd het traject voor de registratie van de Nederlandse kinderneurologen voltooid.

Tijdens de voorjaarsvergadering van de NVKN in april 2019 werd een herziening van het opleidingsreglement aangenomen ten aanzien van de onderdelen die van toepassing zijn op de opleiding tot kinderneuroloog. Dit opleidingsreglement werd geaccordeerd door de OBC, de opleiders kinderneurologie en het dagelijks bestuur van de NVKN. De onderdelen die van toepassing zijn op herregistratie zijn nog open voor commentaar tot en met de retraite van NVKN waarop dit onderwerp geagendeerd wordt. 

Als u zich wilt laten registreren als kinderneuroloog dan kunt u hiervoor digitaal een verzoek indienen. Om dit verzoek in te kunnen dienen moet u  lid te zijn van de NVKN. U kunt zich hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier. Vervolgens krijgt u toegang tot de registratie formulieren.

Bent u al lid van de NVKN? Dan kunt u inloggen op de website. De registratie en herregistratie formulieren vindt u vervolgens onder Mijn NVKN.

Der herregistratie verloopt sinds 2019 ook digitaal. U wordt hiervoor benaderd door de OBC.

OBC

Dr. D. Bakker Voorzitter OBC
Dr J. Nicolai Voorzitter DB van de NVKN
Dr. C.M.P.C.D. Peeters-Scholte Secretaris
Prof M.A.A.P. Willemsen Senior lid


De Opleidingsbegeleidingscommissie is te bereiken via: OBC-NVKN@lumc.nl 

Postadres: 

Secretariaat kinderneurologie J3R route 593

Postbus 9600, 2300 RC Leiden 


Cursorium Kinderneurologie


Sinds 1995 organiseert de NVKN het zogenaamde Cursorium Kinderneurologie voor arts-assistenten in opleiding tot kinderarts of neuroloog, en fellows kinderneurologie. Deze Cursoria vinden altijd plaats aan het begin van het jaar, meestal in januari of februari. De Cursoria zijn georganiseerd rond 'de grote themata in de kinderneurologie':


- Neonatale neurologie (1995 en 2005)

- Neuromusculaire ziekten (1996 en 2006)

- Kinderhoofdjes (over macro-, micro-, megalencephalie) (1997)

- Mentale retardatie (1998 en 2007)

- Acute neurologie (1999 en 2008)

- Paroxysmale aandoeningen (2000 en 2009)

- Hersenen en gedrag (2001 en 2010)

- Genetica (2002 en 2012)

- Spasticiteit (2003)

- Beroerte bij kinderen (2004)

- Neurometabole aandoeningen (2011)


Voor leden van de vereniging zijn de teksten van de Cursoria beschikbaar op het besloten deel van de website.

boekenkast.JPG
.

BPNA Distance Learning Program


Een inmiddels buitengewoon succesvol gebleken wijze van scholing van jonge aanstaande kinderneurologen is het volgen van de onder auspiciën van de British Paediatric Neurology Association (BPNA) ontwikkelde Distance Learning course.

Deze cursus is in de 90-er jaren van de vorige eeuw ontwikkeld door een aantal Engelse kinderneurologen onder aanvoering van Richard Newton (Manchester). De internationale verspreiding ervan verliep aanvankelijk traag, maar dat veranderde toen men er ook binnen de EPNS warm voor ging lopen en de cursus ook via internet toegankelijk werd. In Nederland begonnen ruim 15 jaar geleden enkele opleiders kinderneurologie er voorzichtig mee, maar aanvankelijk werd het alleen in het UMCG (Groningen) doorgezet. Pas rond 2015 kwam het hier in een stroomversnelling toen eerst professor Kees Braun (Utrecht) en later dr. Dewi Bakker (Amsterdam) met hun fellows aansloten. Vanaf dat moment worden de bijeenkomsten centraal in het WKZ in Utrecht gehouden.

De cursus bevat een 12-tal units die thematisch het hele vakgebied omvatten: introduction to paediatric neurology; neonatal neurology; neurodevelopment and neuropsychiatry; central motor deficits; neuromuscular disorders; epilepsy and paroxysmal disorders; cerebrovascular disease, trauma and coma; inflammation and infection of the CNS; metabolic, nutrition and systemic disease; vision and hearing; neuro-oncology; en headache.

De cursisten moeten diverse opdrachten uitvoeren, artikelen bestuderen, vragen beantwoorden en verslag doen van bij verschillende disciplines bijgewoonde spreekuren. Elke unit vergt naar schatting ruim 40 uren tijdsinvestering, dat betekent dat elke unit zeker 2-3 maanden en soms ook meer in beslag neemt. Elke cursist dient een begeleidende opleider hebben die uiteindelijk ook de succesvolle afronding van elke unit door de cursist moet accorderen. De cursisten ontvangen voor iedere afgelegde unit een certificaat.  

De cursus is niet goedkoop. De kosten voor de volledige cursus bedragen ₤ 1.845 (ca. € 2.100), mits deze in groepsverband wordt gevolgd (5 of meer cursisten). De units kunnen ook apart worden gedaan, de kosten variëren dan van ₤ 170 tot ₤ 436 per unit. De kosten voor meerdere individuele units kunnen echter nooit meer bedragen dan die voor de gehele cursus.

De meeste Nederlandse cursisten doen de volledige cursus en betalen zelf een deel van de kosten uit hun opleidingsbudget, terwijl de NVKN en in sommige gevallen ook de eigen afdeling een deel voor hun rekening nemen.

Op dit moment komen om de twee maanden op een vrijdagmiddag voorafgaand aan de theeclub zo’n 15 aanstaande en beginnende kinderneurologen met hun opleiders in het WKZ in Utrecht bijeen. Ruim van tevoren is een programma gemaakt, geven sommige fellows een korte presentatie over een van de thema’s binnen de desbetreffende unit en wordt er uitgebreid gediscussieerd. Vaak worden experts uitgenodigd om een inleiding te geven.

Op deze bijzondere wijze leert een toekomstige generatie jonge kinderneurologen niet alleen het vak, maar ook elkaar goed kennen. Alle kinderneurologen in opleiding in Nederland zijn van harte welkom!


Informatie:

o.f.brouwer@umcg.nl

www.bpna.org.uk/distancelearning

logo-distancelearning.png