Opleiding en Onderwijs

De kinderneurologie is de medische discipline die zich bezighoudt met het herkennen, vaststellen, behandelen en voorkomen van aandoeningen en functiestoornissen van spieren, het perifere en het centrale zenuwstelsel, vanaf het foetale tijdperk tot aan de volwassenheid.

In december 1999 en februari 2000 werd na langdurig overleg door de NVKN en de moederverenigingen Neurologie en Kindergeneeskunde overeenstemming bereikt over het opleidingsmodel voor de opleiding tot kinderneuroloog. Aansluitend werd het traject voor de registratie van de Nederlandse kinderneurologen voltooid.

Het opleidingsreglement 2012 kunt u hiernaast vinden onder opleidingsdocumenten downloaden.

Het formulier voor aanvraag registratie als kinderneuroloog vindt u ook hier.

OBC

Dr. D. Bakker Voorzitter OBC
Dr J. Nicolai Voorzitter DB van de NVKN
Dr. C.M.P.C.D. Peeters-Scholte Secretaris
Prof M.A.A.P. Willemsen Senior lid


OBC-NVKN@lumc.nl


Cursorium Kinderneurologie


Sinds 1995 organiseert de NVKN het zogenaamde Cursorium Kinderneurologie voor arts-assistenten in opleiding tot kinderarts of neuroloog, en fellows kinderneurologie. Deze Cursoria vinden altijd plaats aan het begin van het jaar, meestal in januari of februari. De Cursoria zijn georganiseerd rond 'de grote themata in de kinderneurologie':


- Neonatale neurologie (1995 en 2005)

- Neuromusculaire ziekten (1996 en 2006)

- Kinderhoofdjes (over macro-, micro-, megalencephalie) (1997)

- Mentale retardatie (1998 en 2007)

- Acute neurologie (1999 en 2008)

- Paroxysmale aandoeningen (2000 en 2009)

- Hersenen en gedrag (2001 en 2010)

- Genetica (2002 en 2012)

- Spasticiteit (2003)

- Beroerte bij kinderen (2004)

- Neurometabole aandoeningen (2011)


Voor leden van de vereniging zijn de teksten van de Cursoria beschikbaar op het besloten deel van de website.

boekenkast.JPG
.

Distance Learning Program


Namens de NVKN is prof dr O.F. Brouwer, kinderneuroloog in het UMC Groningen, actief in het beschikbaar krijgen van een groot, in Engeland ontwikkelt, opleidingsprogramma kinderneurologie. Dit "Distance Learning Program" is in eerste instantie bedoeld voor fellows kinderneurologie en jonge kinderneurologen. Meer gedetailleerde informatie volgt hier zo spoedig mogelijk. 


https://www.bpna.org.uk/distancelearning/

logo-distancelearning.png

OBC

Dr. D. Bakker Voorzitter OBC