De Vereniging

Oprichting:

De NVKN is in 1975 opgericht in Bergschenhoek. Op 1 juli 1980 werden de statuten van de vereniging vastgesteld en gepasseerd (notaris R.A. de Wijs te Amsterdam, namens de vereniging de kinderneurologen P. Fleury en P.G. Barth).

Doelstelling:

De NVKN heeft ten doel de kinderneurologie in de breedste zin van het woord te bevorderen. De vereniging probeert dit doel onder meer te bereiken door:

- Het houden van wetenschappelijke en huishoudelijke vergaderingen
- Het bevorderen en coördineren van onderzoek
- Het onderhouden van contacten met soortgelijke verenigingen in het buitenland, en met beoefenaars van aangrenzende vakgebieden
- Het bevorderen van de kinderneurologische zorg in het kader van de gezondheidszorg
- De opleidingeisen tot kinderneuroloog te formuleren, en de opleiding te waarborgen
- Het behartigen van belangen van kinderneurologen

De NVKN streeft een nauwe samenwerking na met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

De NVKN kent een Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en overige leden.

Het Algemene Bestuur bestaat uit alle in Nederland geregistreerde kinderneurologen.

De namen en adressen van bovenstaanden en alle andere AB-leden van de NVKN kunt u vinden onder 'Adressen'Dagelijks Bestuur

Dr. E. Cats, secretaris

Dr. J. Nicolai

Dr. R.F. Neuteboom, voorzitter

Drs. H.M. Schippers, penningmeester

Dr. D.A. Sival

Dr. V. Roelfsema


ad2676ad-3cdf-40ae-8a07-85b6e1000431_2.JPG
Bestuur NVKNSponsoren:

UCB.jpg
JAZZ_2021_color-logo-exploration_v1_JazzPharma_Logo_FullColor_4c_JazzPharma_Logo_FullColor.jpg