Najaarssymposium

Najaarssymposium


Najaarssymposium Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie:

2024 Najaarssymposium kinderneurologie in Groningen op 22 november.


De voorgaande jaren:

2023 Najaarssymposium kinderneurologie in Utrecht: Precisiegeneeskunde in de kinderneurologie

2022 Najaarssymposium kinderneurologie RadboudUMC Nijmegen: bewegingsstoornissen en neuromusculaire ziekten

2021 geannuleerd 

2020 Najaarssymposium kinderneurologie Online COVID-19 en kinderneurologie

2019 Najaarssymposium kinderneurologie Amsterdam UMC met als thema neonatale neurologie en cerebrale parsen

2018 Najaarssymposium kinderneurologie Erasmus MC Rotterdam

2017 Najaarssymposium kinderneurologie Figi Zeist

2016 Najaarssymposium kinderneurologie LUMC Across ages

2015 Najaarssymposium kinderneurologie EZ Tilburg Joined meeting with Belgium colleagues

2014 Najaarssymposium kinderneurologie UMC Groningen met als thema neurogenetica

2013 Najaarssymposium kinderneurologie VUMC Amsterdam met als thema genetische leucoencaflopathieen

2012 Najaarssymposium kinderneurologie UMC Utrecht met als thema epilepsie

2011 Najaarssymposium kinderneurologie RadboudUMC Nijmegen met als thema bewegingsstoornissen

2010 Najaarssymposium kinderneurologie AMC Amsterdam met als thema erfelijke metabole ziekten

2009 Najaarssymposium kinderneurologie ErasmusMC Rotterdam met thema kind met chronische neurologische ziekte

2007 Najaarssymposium kinderneurologie LUMC Leiden met als thema hoofdpijn bij kinderen