Vergaderingen

Najaarsvergadering

Najaarssymposium Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie 2018


De voorgaande jaren:

2018 najaarsvergadering kinderneurologie Erasmus MC Rotterdam

2017 najaarsvergadering kinderneurologie Figi Zeist

2016 najaarsvergadering kinderneurologie LUMC Across ages

2015 najaarsvergadering kinderneurologie EZ Tilburg Joined meeting with Belgium colleagues

2014 najaarsvergadering kinderneurologie in UMC Groningen met als thema neurogenetica

2013 najaarsvergadering kinderneurologie in VUMC Amsterdam met als thema genetische leucoencaflopathieen

2012 najaarsvergadering kinderneurologie in UMC Utrecht met als thema epilepsie

2011 najaarsvergadering kinderneurologie in RadboudUMC Nijmegen met als thema bewegingsstoornissen

2010 najaarsvergadering kinderneurologie in AMC Amsterdam met als thema erfelijke metabole ziekten

2009 najaarsvergadering kinderneurologie in ErasmusMC Rotterdam met thema kind met chronische neurologische ziekte

2007 najaarsvergadering kinderneurologie in LUMC Leiden met als thema hoofdpijn bij kinderen


Voorjaarsvergadering


De voorjaarsvergadering wordt georganiseerd voor de leden van de NVKN. De vergadering bestaat uit een korte formele algemene ledenvergadering en een wetenschappelijke vergadering. Voor het wetenschappelijke deel kunnen ook niet-leden zich inschrijven.

De volgende voorjaarsvergadering wordt gehoudenop 15 april 2016 in het Medisch Spectrum Twente te Enschede, ter gelegenheid van het afscheid van collega dr. Gerard Hageman.
Het programma kunt u hier vinden. . U kunt zich inschrijven door middel van het invullend van dit inschrijfformulier. Abstracts kunnen worden ingediend tot 1 maart 2016 door middel van dit formulier en gemaild worden naar n.wolf@vumc.nl
Abstracts die na de deadline worden ingediend kunnen helaas niet worden gehonoreerd.
Naast de korte presentaties zouden wij opnieuw graag enkele langere wetenschappelijke voordrachten van een senior onderzoeker selecteren; ook hiervoor zijn abstracts welkom.


Jacobus Willemse aanmoedingsprijs
De NVKN reikt om de twee jaar op de Voorjaarsvergadering haar Jacobus Willemse aanmoedigingsprijs voor de kinderneurologie uit. Deze prijs is bedoeld voor een talentvolle, veelbelovende jonge onderzoeker die werkt in het veld van de kinderneurologie. Klik voor verdere informatie: flyer en reglement [31 KB] . De volgende Jacobus Willemse aanmoedigingsprijs wordt in 2016 weer uitgereikt. .

Op de Voorjaarsvergadering d.d. 7 april 2006 te Hoorn (gastheer collega D. Broere, kinderneuroloog) werd de eerste Jacobus Willemse aanmoedigingsprijs uitgereikt aan mw drs Floor Jansen, arts-assistent neurologie, voor haar onderzoek op het terrein van de neurochirurgische behandeling van epilepsie bij kinderen. Het onderzoek vond plaats in het UMC Utrecht onder leiding van prof dr O. van Nieuwenhuizen.

Op de voorjaarsvergadering van d.d. 18 april 2008 te Nijmegen (gastheer collega A. Verrips) werd de tweede Jacobus Willemse prijs uitgereikt aan mw drs. Sigrid Pillen, arts-assistent kindergeneeskunde, voor haar onderzoek over de toepassing van spier-ECHO's bij de diagnostiek naar neuromusculaire aandoeningen. Dit promotieonderzoek vindt plaats in het UMC St. Radboud in Nijmegen onder leiding van Prof. de Groot en Prof. Zwart.

Op de voorjaarsvergadering van d.d. 23 april 2010 in Madurodam te Den Haag (gastheer en -vrouwen de afdeling kinderneurologie Julianakinderziekenhuis/Hagaziekenhuis, Dr. L.M.E.Smit, I.R.Snoeck, E.A.J.Peeters) werd de derde Jacobus Willemse prijs uitgereikt aan mw. drs. Marie-Claire de Wit, kinderneuroloog in het ErasmusMC Sophia kinderziekenhuis voor haar onderzoek naar de genetische achtergrond van cerebrale aanlegstoornissen.

Op de voorjaarsvergadering van d.d. 27 april 2012 (Gastheer collega F.Visscher van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Zeeland) werd de vierde Jacobus Willemse prijs uitgereikt aan mw. drs. Marjan Steenweg, neuroloog in opleiding in het VU Medisch Centrum in Amsterdam voor haar onderzoek naar genetische oorzaak van witte stofziekten.

Op de voorjaarsvergadering van 2014 ging de Jacobus Willemse prijse naar dr. Willemijn Leen voor haar onderzoek in het RadboudUMC in Nijmegen naar het GLUT-1 deficientie syndroom.


Voorjaarsvergaderingen:

31 maart 2017 Voorjaarsvergadering kinderneurologie Amphia ziekenhuis Breda locatie Molengracht


Theeclub

Met enige regelmaat vergaderen de Nederlandse kinderneurologen op vrijdagmiddag in het WKZ (Utrecht), onder gastheerschap van de Utrechtse kinderneurologen. Doel van de bijeenkomsten is om elkaar op de hoogte te houden van belangwekkende zaken, en de contacten warm te houden. De vergaderingen worden daarnaast altijd gebruikt om diagnostische en therapeutische dilemma's bij moeilijke patienten in de groep te bediscussiƫren. Het informele karakter van de vergaderingen mag bijken uit de naam die er in de wandelgangen voor gebruikt wordt: "De Theeclub".

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het WKZ zaal: KC04.085.1


komende data:  13 oktober en 8 december 2017