Lidmaatschap

De NVKN is een open vereniging, bedoeld voor elke professional die zich bezighoudt met de kinderneurologie in de breedste zin van het woord. De vereniging kent veel verschillende leden, zoals kinderneurologen, neurologen en kinderartsen, (kinder)psychiaters, fysiotherapeuten, psychologen en anderen.

U kunt lid worden van de NVKN door zich aan te melden bij de secretaris, dr. E.A. Cats. Dat kan door dit aanmeldingsformulier in te vullen.

De contributie bedraagt 75 euro per jaar wanneer voor 1 juli de bijdrage is voldaan; na 1 juli bedraagt de contributie 100 euro voor dat betreffende jaar.

Na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar hoeft een lid geen contributie meer te betalen.

Sinds 2018 kan de contributie met iDeal worden betaald. Na betaling heeft u een bedenktijd van 14 dagen, zonder opgave van reden kunt u uw betaling terugvragen aan de penningmeester.

Mocht u klachten hebben rond de betaling, dan kunt u die doorgeven aan de secretaris. Uw klacht zal door de leden van het dagelijks bestuur besproken worden, waarna u bericht krijgt.

Mocht u geen gebruik willen maken van iDeal, dan kunt u het geld ook overmaken op rekeningnummer NL07ABNA0426025695 ovv uw naam! Let wel, dit genereert veel extra werk en is foutengevoelig.