Werkgroepen

In Nederland zijn een aantal werk-, studie- en onderzoeksgroepen actief, waarin collegae zich bezighouden met specifieke deelgebieden binnen de kinderneurologie of waarin kinderneurologische onderwerpen regelmatig aan de orde komen. De hieronder genoemde groepen zijn niet perse "NVKN-groepen" maar zijn wel groepen waarin Nederlandse kinderneurologen hun inbreng hebben.

Ketogeen dieet

Samenwerkingsverband KETOGEEN DIEET NEDERLAND

Een groep medisch specialisten, met name (kinder)neurologen en kinderartsen, en diëtisten die zich in Nederland bezig houden met het ketogeen dieet, heeft zich verenigd in het samenwerkingsverband Ketogeen Dieet Nederland.

Het samenwerkingsverband heeft tot doel om goed contact tussen medisch specialisten en diëtisten van de diverse centra te waarborgen, laagdrempelig ervaringen uit te kunnen wisselen, en gemeenschappelijk plannen te ontwikkelen en uit te werken voor wat betreft onderzoek op het gebied van het ketogeen dieet.

Meer informatie over het samenwerkingsverband vindt u op de website van Ketogeen Dieet Nederland.


Neonatale Neurologie

Nederlands-Vlaamse werkgroep neonatale neurologie

De werkgroep heeft ten doel: het uitdragen van kennis op het gebied van de neonatale neurologie, bevorderen van optimale zorg voor kinderen met neonatale neurologie, opstellen protocollen, het bevorderen van wetenschappelijke onderzoek in de neonatale neurologie.
Om deze doelen te bereiken organiseert de werkgroep de volgende activiteiten: twee keer per jaar een huishoudelijke vergadering waarin lopende zaken worden besproken, wetenschappelijke lezingen worden gepresenteerd vanuit het organiserende centrum en tot slot wordt op deze vergadering actuele casuïstiek besproken. Een keer per jaar een wetenschappelijke vergadering met wetenschappelijke voordrachten vanuit alle deelnemende centra.

Wie kan lid worden van de werkgroep (samenvatting)? De werkgroep is bedoeld voor actieve leden op het gebied van de neonatale neurologie. Voor een gewoon lidmaatschap komen in aanmerking geregistreerde kinderarts-neonatologen en kinderneurologen die werkzaam zijn in een centrum met een neonatale intensive care unit (NICU). Andere belangstellenden met een actieve belangstelling in de neonatale neurologie kunnen na overleg met het bestuur in aanmerking komen voor een buitengewoon lidmaatschap.

Huidig bestuur Werkgroep Neonatale Neurologie:

Jeroen Dudink (neonatoloog, UMCU) – voorzitter

Gunnar Naulaers (neonatoloog, UZLeuven)

Sylke Steggerda (neonatoloog, LUMC) – penningmeester

Ineke Lunsing (kinderneuroloog, UMCG) – secretaris


Mail: r.j.lunsing@umcg.nl


Foetale Neurologie

Werkgroep Foetale Neurologie


Leden

Maartje Boon (kinderneuroloog UMCG)
Inge Cuppen (kinderneuroloog UMCU)
Corrie Erasmus (kinderneuroloog Radboud MC)
Sylvia Klinkenberg (kinderneuroloog MUMC)
Suzanne Koudijs (kinderneuroloog MUMC)
Cacha Peeters-Scholte (kinderneuroloog LUMC) - voorzitter
Laura van de Pol (fellow kinderneurologie VUmc) - secretaris
Liesbeth Smit (kinderneuroloog Erasmus MC)
Linda de Vries (kinderneuroloog UMCU)
Michèl Willemsen (kinderneuroloog Radboud MC)

Contact
Email: werkgroepfoetaleneurologie@lumc.nl 

Over deze werkgroep
De Werkgroep Foetale Neurologie is een samenwerkingsverband tussen de academisch werkende kinderneurologen, die betrokken zijn bij counseling van ouders van het ongeboren kind met neurologische afwijkingen.

De werkgroep onderhoudt nauwe banden met de moederspecialismen, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Daarnaast is de werkgroep verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie en heeft het nauwe relaties met de Nederlands Vlaamse werkgroep neonatale neurologie. Verder werken de leden van de werkgroep Foetale Neurologie in ieder Universitair Medisch Centrum samen met het foetale team, dat o.a. gevormd wordt door perinatologen, arts-echoscopisten, neonatologen, klinisch genetici, neuroradiologen, en neuropathologen.

  

Doel
Het doel van de werkgroep is de zorg voor het ongeboren kind met een neurologische afwijking te bevorderen, door:

*  Het uniformiseren en verbeteren van de counseling aan de ouders, o.a. door het opstellen van werkwijzen, het geven van nascholing en onderwijs aan specialisten (in opleiding) en casuïstiek besprekingen.

*  Het vervolgen van geselecteerde patiënten populaties op de polikliniek en het bijhouden van de neurologische uitkomst met het doel om meer kennis te verwerven over deze aandoeningen in de toekomst.

*  Het bieden van een forum voor intercollegiale raadpleging.

*  Bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen door het inbrengen van onderwerpen op binnen- en buitenlandse congressen en symposia, en het stimuleren en waar mogelijk op elkaar afstemmen van nationaal en internationaal onderzoek.

Lidmaatschap
Het Lidmaatschap van de Werkgroep Foetale Neurologie staat open voor alle kinderneurologen (in opleiding), die zich bezighouden met het counselen van ouders van het ongeboren kind met een neurologische afwijking. Op dit moment worden er nog geen kosten in rekening gebracht voor lidmaatschap.

logo_werkgroep_foetale_neurolgoie.png