Stipendia

NVKN Stipendia

Het bestuur van de NVKN is in 2012 begonnen stipendia uit te reiken aan jonge collega’s (studenten, AIO’s, promovendi, fellows). Doel van het stipendium is bevordering van kinderneurologische kennis door congresbezoek of werkbezoek / stage al dan niet in buitenland.


Congresbeurzen

Jaarlijks worden 5 congres beurzen (maximaal €500) voor deelname aan een congres of cursus uitgereikt aan studenten en promovendi. Een verzoek hiervoor kan bij de secretaris worden ingediend. Een congres stipendium wordt alleen toegekend indien een mondelinge voordracht of posterpresentatie wordt gegeven. Tweemaal per jaar (juni en oktober) worden de aanvragen beoordeeld.

Indien meer aanvragen binnenkomen dan gehonoreerd kunnen worden, zal het dagelijks bestuur beslissen.


Studiebeurs

Jaarlijks wordt 2 studiebeurzen (maximaal €2500) uitgereikt voor een stage of werkbezoek in het buitenland. Doelgroep zijn aios, promovendi en fellows; studenten komen hiervoor niet in aanmerking. Een verzoek hiervoor moet worden onderbouwd met een CV van de aanvrager en omschrijving van het belang van de aanvraag, begeleid door een ondersteunende brief van de leidinggevende. In juni worden aanvragen hiervoor beoordeeld en toegekend door het bestuur.

Indien nog niet alle stipendia zijn vergeven, volgt in oktober nog een mogelijkheid. Indien nodig, zal een onafhankelijke commissie de selectie toetsen.

Gegadigden kunnen een verzoek indienen bij de secretaris: info@nvkn.nl


Jacobus Willemse prijs

In 2023 wordt de Jacobus Willemse aanmoedigingsprijs weer uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor een talentvolle, veelbelovende jonge onderzoeker die werkt in het veld van de kinderneurologie.

Gegadigden kunnen worden aangemeld bij de secretaris met aanbevelingsbrief en kopie van het proefschrift: info@nvkn.nl