De Biologische klok - praktische adviezen bij slaapproblemen bij kinderen met comorbiditeit

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Datum
8 feb. 2024
Locatie
Antropia Driebergen

Het derde multidisciplinaire symposium Kind, Slaap en Brein richt zich op kinderartsen, (kinder) neurologen,  kinder- en jeugdpsychiaters, jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, slaapoefentherapeuten en psychologen.

Geachte collega,

Iedere zorgprofessional die met kinderen en jongeren werkt, komt het tegen in de praktijk: slaapproblemen! Soms als primair probleem, maar vaak interfererend met andere problematiek, zoals schoolverzuim, psychiatrische problemen of een ontwikkelingsachterstand. Daarmee is slaap dan ook bij uitstek een multidisciplinaire aangelegenheid! De biologische klok speelt een belangrijke rol in ons slaapgedrag. Op deze studiedag zullen we stilstaan bij de wisselwerking tussen Kind, Slaap en Brein, gezien vanuit diverse invalshoeken en de rol van de verstoring van deze biologische klok. De insteek is informatief en vooral praktisch: u kunt het geleerde direct in de praktijk brengen. Dus bent u kinderarts, jeugdarts, (kinder) neuroloog, (kinder en jeugd) psychiater, AIOS, slaapoefentherapeut, psycholoog of een andere zorgprofessional die werkt met kinderen en/of jongeren? Mis deze dag dan niet! 

De cursusleiding

Dominique Bosman, arts M&G en jeugdarts, AJN Jeugdartsen Nederland
Jeroen Dudink, kinderarts-neonatoloog, Vereniging Kind en Slaap
Ilse Hogerwerf, arts M&G en jeugdarts, AJN Jeugdartsen Nederland
Jeannette Hop, kinder- en jeugdpsychiater, NVVP afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Laurien Teunissen, neuroloog en somnoloog, NVN werkgroep slaapwaakstoornissen 

Programma en aanmelden:
www.debaar.net/kindslaapenbrein

Er zijn 6 accreditatiepunten verleend door

  • Verpleegkundig Specialisten Register
  • Accreditatiebureau FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist
  • Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP)- Oefentherapeuten

Accreditatie is aangevraagd bij het Accreditatie Bureau voor Algemene Nascholing, de hieronder vermelde Wetenschappelijke Verenigingen zijn aangesloten bij het ABAN:

  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
  • Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG)

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)