Nieuwsberichten

zorg voor kinderneurologie en Covid-19

Geachte ouders en betrokkenen van kinderen met een kinderneurologische aandoening.

 

In de media leest u over afschaling van reguliere zorg. We vinden het heel belangrijk om te benadrukken dat kinderen met neurologische aandoeningen welkom blijven bij hun arts op de polikliniek, of op de spoedeisende hulp. Als u geen bericht krijgt, gaat uw afspraak gewoon door. Wacht met klachten niet af, maar overleg met uw dokter. Er is de NVKN vanzelfsprekend veel aan gelegen dat zorg voor kinderen met neurologische aandoeningen niet onnodig lijdt onder de coronazorg.

 

Fijne feestdagen, namens het Bestuur van de NVKN

dr. R.F. Neuteboom, secretaris

drs. H.M. Schippers, penningmeester