Nieuwsberichten

Onderwijsmiddag kinderneurologie

Beste collega’s, 

 

In 2024 gaan we weer verder met het landelijke kinderneurologie onderwijs. Sinds de coronatijd was het BPNA onderwijs online en zeker het laatste jaar liep de opkomst erg sterk terug, waarmee er behoefte was aan een andere opzet. Met input van velen gaan we vanaf 2024 van start in een nieuw format: 3 keer peer jaar is er een onderwijsmiddag kinderneurologie, waarbij we de BPNA thema’s op hoofdlijnen zullen volgen en een mix van onderwijs en ingebrachte casuïstiek aan bod laten komen. Dit dan in aanvulling op de andere momenten, zoals voor-/najaarsvergadering, kindercursorium, div. cursussen, etc. 

 

De data voor de kinderneurologie onderwijsmiddagen in 2024 zijn: 

- donderdag 25 januari 

- vrijdag 7 juni 

- donderdag 19 September

 

Voor de onderwijsmiddagen geldt dat ze ‘offline’ plaatsvinden, van 14.00 tot 17.00 uur, gevolgd door een borrel en eten. De inhoudelijke agenda-uitnodiging voor de sessies volgt, ook met een update over het programma per keer. De eerste twee keren zullen plaatsvinden in UMC Utrecht (in het Auditorium van het WKZ), op termijn zullen we gaan rouleren tussen de verschillende kinderneurologie-opleidingscentra. We zullen met jullie de nieuwe opzet evalueren om de opzet en inhoud zo goed mogelijk te laten (blijven) aansluiten op de wensen.

 

We hopen jullie allen t.z.t. te treffen uiteraard. AIOS kinderneurologie vanuit de neurologie en kindergeneeskunde, kinderneurlogen, maar ook in het bijzonder hopen we dat de opleiders kinderneurologie aanwezig kunnen zijn en ons helpen met het faciliteren dat iedereen de middagen fysiek kan bijwonen. 

 

Meer informatie volgt, zet voor nu vooral de data vast in de agenda’s! 


Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen