Nieuwsberichten

indienen abstracts Voorjaarsvergadering 2021

Geachte collegae,

 

De Voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie vindt digitaal plaats op 9 april 2021.  De selectie en indeling van voordrachten voor de voorjaarsvergadering zal worden verricht door Elies Cats, Rene de Coo en Deborah Sival.         
Zoals gebruikelijk willen we hierbij een podium bieden aan zowel jong talent als aan meer ervaren collegae. U kunt hiertoe uw abstract digitaal bij onderstaand e-mail adres indienen onder vermelding van:

•          onderwerp / titel

•          aard van de presentatie

•          auteurs

•          korte (max. 200 woorden), doch duidelijke, in het Nederlands gestelde samenvatting (ovv Inleiding, Methoden, Resultaten en Discussie) conform het format van het NTvG.

 

De sluitingsdatum voor inzending van uw abstract is 22 februari 2021.

Wij zien uit naar uw inzending!

 

Met vriendelijke groet,
mede namens Elies Cats en René de Coo

 

Deborah A Sival
Kinderneuroloog
d.a.sival@umcg.nl
Beatrix Kinderziekenhuis
HPC CA 80
Hanzeplein 1
9700 RB Groningen