Nieuwsberichten

Call for abstracts voorjaarsvergadering

De Voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie vindt plaats op vrijdag 8 april 2022 in Groningen.  

Indienen abstracts Voorjaarsvergadering 2022
    
Zoals gebruikelijk willen we hierbij een podium bieden aan zowel jong talent als aan meer ervaren collegae. U kunt hiertoe uw abstract digitaal bij onderstaand e-mail adres indienen onder vermelding van:
•          onderwerp / titel
•          aard van de presentatie
•          auteurs
•          korte (max. 200 woorden), doch duidelijke, in het Nederlands gestelde samenvatting (ovv Inleiding, Methoden, Resultaten en Discussie) conform het format van het NTvG.
 
De sluitingsdatum voor inzending van uw abstract is 28 februari 2022.
Wij zien uit naar uw inzending!
 
Met vriendelijke groet,

Deborah A Sival
Kinderneuroloog
d.a.sival@umcg.nl
Beatrix Kinderziekenhuis
HPC CA 80
Hanzeplein 1
9700 RB Groningen

---------------------------------

U kunt  zich aanmelden voor de Voorjaarsvergadering. Deze vindt op vrijdag 8 april 2022 plaats in Groningen en wordt georganiseerd door Nynke Doornebal en Vincent Roelfsema.

Bent u lid en wilt u nascholingspunten krijgen, logt u dan eerst in -- uw BIG-nummer wordt dan automatisch aan uw aanmelding gekoppeld. Mensen die geen lid zijn maar wel punten hopen te  krijgen -- graag BIGnummer doorgeven bij uw aanmelding!

Verpleegkundig specialisten mogen een deel van hun accreditatiepunten opvoeren bij 'Elders geaccrediteerde scholing'. Daarover is hier meer te lezen.

Uw emailadres hebben wij nodig om u terzijnetijd een link door te sturen.

 

Het programma:

9-10 uur                                              Ledenvergadering  

10.25                                                   Opening Voorjaarsvergadering. dr Joost Nicolai

10.30-16.45                                         Wetenschappelijk programma

16.45-16.55                                          Introduceren nieuwe kinderneurologen van 2021, dr Dewi Bakker

16.55-17.00                                          Prijsuitreiking beste voordracht en afsluiting

Borrel en buffet

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen