Nieuwsberichten

Vereenvoudigde versie van ketogeen dieet; het KetoEasy maaltijdplan.

Bij Ketogeen Dieet Therapie (KDT) is een rigoureuze aanpassing van het reguliere eetpatroon noodzakelijk om het gewenste niveau van ketose te bereiken. In de dagelijkse praktijk blijkt de toepassing van KDT complex en arbeidsintensief . Voor veel ouders van veelal zorg-intensieve kinderen, is het aanleren en toepassen van de vereiste nieuwe vaardigheden (o.a. variëren, rekenen, bereiden en afwegen van maaltijden) een belangrijke barrière om te  starten met KDT (eigen data). 

Het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis Rotterdam KDT wil hier wat aan doen en heeft een vereenvoudigde versie van KDT ontwikkelt; het KetoEasy maaltijdplan. Middels een pilot studie (subsidie stichting de Merel) van 4 maanden wil het ketoteam Sophia onderzoeken bij 10 kinderen leeftijd 2-12 jaar met refractaire epilepsie of het mogelijk is met het KetoEasy maaltijdplan in ketose te komen en aanvalsvermindering  te bereiken.

De ervaring  in dagelijkse toepassing en de mening  van ouders en het behandelteam over het KetoEasy maaltijdplan wordt eveneens geëvalueerd. De studie start Q2 2022. Wellicht is deze manier van KDT iets voor uw patiënt en ouders?  Aanmelden van patiënten kan via ketoteam@erasmusmc.nl. Wanneer u meer informatie wilt over het onderzoek neem dan ook contact met het ketoteam via het eerder genoemde emailadres.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen